Επικοινωνία - Διοργάνωση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στη διοργανώτρια εταιρεία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΙΜΑΝΑΚΗ ΑΕ 
Τηλ.: 210 3602326 
Email: info@troxoikaitir.gr

Υπεύθυνος προκράτησης - κράτησης περιπτέρων:  
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος: adv@agrimanaki.com

Γραμματεία - εξυπηρέτηση εκθετών:  
Φωτεινή Μπουλούκου: assistant@troxoikaitir.gr

Transport Show 2023 - Επικοινωνία